Εγγραφή νέου μέλους

GDPR Από τις 25 Μαρτίου 2018 ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) τέθηκε σε εφαρμογή. Σκοπός του είναι να εξασφαλίσει ότι όλοι οι φορείς που διατηρούν στην κατοχή τους προσωπικά σας δεδομένα δεν θα τα χρησιμοποιήσουν για κανέναν λόγο χωρίς την ρητή σας συγκατάθεση. Σκοπός μας είναι να σας ενημερώνουμε για όλα τα νέα και τις εξελίξεις του Αθλητικού Συλλόγου, για πιθανές αλλαγές στα πρόγραμμα, για αλλαγές προπονήσεων λόγω έκτακτων γεγονότων κ.α. , όλα τα παραπάνω θα σας κοινοποιούνται με newsletter, email, ή sms. Για να συνεχίσουμε να επικοινωνούμε θα θέλαμε τη συγκατάθεση σας, η οποία αφορά: 1) Στην διατήρηση του αριθμού τηλεφώνου (σταθερό και κινητό) και του email σας με μοναδικό σκοπό την επικοινωνία μας για την σωστή λειτουργία και την αποφυγή της ταλαιπωρίας σας σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων. 2) Η αποστολή ενημέρωσης για κάθε μορφής εκδήλωσης, δραστηριότητας, αλλαγή ωραρίου ή πρόβλημα στις εγκαταστάσεις, θα αφορά αποκλειστικά και μόνο το σωματείο μας. Να είστε βέβαιοι ότι: Εάν υπήρξατε μέλος μας ή συμμετείχατε σε τμήματά του συλλόγου μας, διατηρούμε τα δεδομένα σας με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, για να έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε και να σας ενημερώνουμε, θα πληρούμε τυχόν νομικές μας υποχρεώσεις αλλά και θα διασφαλίζουμε την ορθή λειτουργία. Ουδέποτε θα γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε εταιρίες ή τρίτους εκτός του Αθλητικού Συλλόγου, εκτός αν είμαστε υποχρεωμένοι από το Νόμο. Εσείς έχετε πάντοτε πρόσβαση σε αυτά και δικαίωμα να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε μερικώς , να τα διορθώσουμε, να τα περιορίσουμε ή να τα διαγράψουμε συνολικά, επικοινωνώντας στο emaiΙ. Τα email ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία δεν θα χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό και δεν θα παραχωρηθούν ποτέ σε οποιοδήποτε άλλο φορέα. Ο σύλλογος μας θα κάνει όλες τις απαραίτητες τεχνικές διαδικασίες για να διασφαλιστεί η ασφάλεια αποθήκευσής των στοιχείων.